Vi kæmper for
retfærdig løn

Test dig selv. Er lønnen retfærdig?

Hvad tror du, en social- og sundhedshjælper tjener om måneden?

Du var 25.400 kr. fra.

Social- og sundhedshjælpere tjener i gennemsnit 24.600 kr./md. før skat og pension for fuld tid.

Synes du, at lønnen er retfærdig i forhold til det ansvar, en social- og sundhedshjælper har?

58 procent af danskerne mener, at social- og sundhedshjælperen har en uretfærdig lav løn i forhold til deres opgaver og ansvar.

Hvad tror du, en pædagogmedhjælper tjener om måneden?

Du var 27.500 kr. fra.

Pædagogmedhjælpere tjener i gennemsnit 22.500 kr./md. før skat og pension for fuld tid.

Synes du, at lønnen er retfærdig i forhold til det ansvar, en pædagogmedhjælper har?

57 procent af danskerne mener, at pædagogmedhjælpere har en uretfærdig lav løn i forhold til deres opgaver og ansvar.

FOA kæmper for:

Bedre løn

Vi skal rette op på en uretfærdig udvikling, hvor højtlønnede får de største lønstigninger.

Lige løn

Vi skal sikre lige løn mellem kønnene og modvirke skæv løndeling på baggrund af køn.

Anerkendelse

Vi skal sørge for, at FOAs medlemmer bliver anerkendt for det vigtige arbejde, de udfører.

Vi yder en vigtig indsats gennem vores arbejde ...

På det offentlige arbejdsmarked sakker de lavtlønnede faggrupper bagud.
Det er især kvinder, der bliver snydt.

På det offentlige arbejdsmarked sakker de lavtlønnede faggrupper bagud. Det er især kvinder, der bliver snydt.

På det offentlige arbejdsmarked sakker de lavtlønnede faggrupper bagud. Det er især kvinder, der bliver snydt.

Danskerne ønsker retfærdig løn

Vi har spurgt danskerne. Flertallet ønsker en mere retfærdig lønudvikling. Mange mener, at FOAs faggrupper får en uretfærdig løn.

58 procent af danskerne mener fx, at social- og sundhedshjælpernes løn er uretfærdig lav.

57 procent af danskerne mener fx, at pædagogmedhjælpernes løn er uretfærdig lav.

55 procent af danskerne mener, at der skal være mindre forskel på, hvad folk tjener.

(Kilde: Epinion)

Den skæve lønudvikling

Nettoløn udvikling 2011-2016

Nettolønnen for kommunalt ansatte er i gennemsnit steget med 2.924 kroner fra maj 2011 til maj 2016 for ansatte, der i perioden har varetaget den samme stilling. Desværre ligger alle FOAs større faggrupper under gennemsnittet. Samtidig viser udviklingen, at løngabet mellem lavt- og højtlønnede er vokset. Nu forhandles det i procent, hvilket i sig selv skævvrider lønningerne.

Se hele undersøgelsen her (PDF)
 • Forvaltningschefer/tekniske chefer:
  + 8.774 kr
 • Jurister og økonomer:
  + 4.815 kr
 • Lærere, grundløn:
  + 4.691 kr
 • Gennemsnit kommunalt ansatte:
  + 2.923 kr
 • Social- og sundhedsassistenter:
  + 2.459 kr
 • Social- og sundhedshjælpere:
  + 2.184 kr
 • Pædagogmedhjælpere:
  + 2.019 kr
 • Husassistenter:
  + 1.867 kr
 • Dagplejere, 4 fuldtidsbørn:
  + 1.773 kr
 • Faggruppe:
  kr

Deltid gør ondt værre

På lavtlønsområder er mange på ufrivillig deltid. De rammes både af lav løn og få timer.

47 procent af FOAs medlemmer arbejder mindre end 37 timer om ugen. Langt flere kvinder end mænd er på deltid.

21 procent af FOAs medlemmer på deltid vil gerne op i tid.

Løngabet mellem lavt- og højt-
lønnede er vokset. FOA kæmper for retfærdige lønstigninger til lavtlønnede

Løngabet mellem lavt- og højt-lønnede er vokset. FOA kæmper for retfærdige lønstigninger til lavtlønnede